Wystawa „CHRZEST POLSKI - KRONIKARZE PISZĄ...” podejmuje temat wydarzeń z 966 roku przez pryzmat dzieł kronikarzy - Galla Anonima,

Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz Thietmara z Merseburga.

Teksty te omawiają okoliczności, przebieg chrztu Mieszka I, zabiegi mające na celu szerzenie tradycji chrześcijańskiej na ziemiach polskich.

 

Szczególną uwagę odbiorców wystawy zwróci forma omówienia wydarzeń z 966 roku. Prace kronikarzy – ich język, sposób przedstawiania postaci,

stanowią przyczynek do poznania kultury Polski minionych wieków.

Czytając dawne kroniki poddajemy się ich czarowi, niezwykłemu nastrojowi pracowni pisarzy sprzed stuleci.

Bohaterem ekspozycji są bowiem, prócz wydarzeń historycznych, same kroniki i kronikarze.

 

To bardzo duże wyzwanie stworzyć fotografię oddającą temat słów z kroniki historycznej.

Pracując nad zdjęciami szukałam moich własnych interpretacji słów oraz wewnętrzych obrazów.

Bardzo cieszę się, że taki temat zaistniał i pozwolił głębiej zastanowiść się nad samymi wydarzeniami z roku 966 przez współczesnych kronikarzy obrazu jakimi są fotografowie. 

Ogromnym wyróżnieniem jest dla mnie trzecia nagroda w konkursie zorganizowanym przez MOK w Gnieżnie "CHRZEST POLSKI - KRONIKARZE PISZĄ ...FOTOGRAFOWIE INTERPRETUJĄ."

Ilość zdjęć: 16
 
Copyright © Studio Migawka Magdalena Polak. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

KONTAKT

 +48 600 438 818

e-mal: foto.kontakt@wp.pl

 

 

O firmie

Studio Migawka Magdalena Polak

ul.Grzybowo 18b/2

62-200 Gniezno

NIP 7842186546

 Powered by: www.cdx.pl